Tisková prohlášení - seznam

Doprava v Praze aneb Polaď Prahu

Praha začala připravovat Plán udržitelné mobility a na webu www.poladprahu.cz začala sbírat podněty od veřejnosti, jak přesně by se měla doprava v Praze a jejím okolí podle nich změnit. Lidé tak mají sami možnost upozornit na dopravně problematická místa a navrhnout, aby se jimi odborníci zabývali. Organizátoři projektu slibují, že žádný podnět neskončí v koši a jsou připraveni na zpracování tisícovek podnětů a připomínek. 
 
Všichni mají možnost posílat návrhy na změny v pražské dopravě prostřednictvím webu Polaď Prahu až do letních prázdnin. Nejde jen o automobilovou dopravu, ale také o pěší, cyklisty, zásobování i cestující v hromadné dopravě. 
 
Plán udržitelné mobility je klíčový dokument, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí na desítky let dopředu, aby se mohla doprava rozvíjet, nezhoršovala dál životní prostředí a lidé zároveň neztratili svobodu pohybu po městě. Zajímavé na něm je, že je apolitický. Nastaví závazná pravidla, která budou pro další politické generace závazná. 

Pište tedy organizátorům projektu, co by se mělo změnit. Čas je na to do letních prázdnin. Více se o projektu dozvíte na jeho webových stránkách.  Aktuálně tvoří 90 % připomínek podněty od Pražanů a 10 % od Středočechů. Může se to ale rychle měnit. Za první týden poslali lidé 851 připomínek.