Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce části komunikace Plzeňská

21. září 2020 - Od soboty 26. září 2020 začne Technická správa komunikací (TSK) s rozsáhlou rekonstrukcí komunikace Plzeňská v úseku od muzea Trabant po křižovatku s ul. Bucharova, a to z centra i do centra. Práce by měly být dokončené v listopadu 2020, následně dle klimatických podmínek budou pokračovat v roce 2021.

 

Oprava bude zahájena výměnou přípojek uličních vpustí, kdy ve směru z centra budou nově provedeny dvě přípojky a následně ve směru do centra dojde k výměně čtyř přípojek uličních vpustí. Ostatní přípojky uličních vpustí budou opraveny bezvýkopovou metodou.

 

Práce na vozovce a autobusových zastávkách bude realizována v obou jízdních směrech zároveň, doprava bude svedena vždy do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Povrch vozovky bude asfaltový, povrch autobusových zastávek pak z kamenné dlažby.

 

Dopravní omezení:

Uzavírky po etapách

Doplněno: V 1. Etapě (26. 9. 2020 - 9. 10. 2020) - V úseku od Hotelu Golf Prague po křižovatku s Bucharovou bude průjezdný vždy jeden jízdní pás obousměrně, tedy v režimu 1+1.