Tisková prohlášení - seznam

Proseckou ulici čeká kompletní rekonstrukce

Praha 10. září 2020 - Technická správa komunikací (TSK) začne od pondělí 21. září 2020 s rozsáhlou rekonstrukcí povrchů komunikace a chodníků Prosecké ulice.
 
Vzhledem k celkové délce opravovaného úseku a rozsahu prací je tato akce rozdělena na několik etap. V tomto roce se jedná o úsek ulice Františka Kadlece až po Na Labuťce. Tento úsek by měl být dokončen do 15. listopadu 2020. Další etapa začne po zimní přestávce v roce 2021 v úseku k ulici Na Rozhraní.
 
Celková rekonstrukce komunikace a chodníků obnáší výměnu podloží v aktivní zóně a hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů bude z betonové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění, které je řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí.
 
Stavba bude realizována po etapách v koordinace s pracemi PVS, a. s. v letech 2020-2021.
 
Dopravní omezení:
 
Úplná uzavírka komunikace.
 
Návrh objízdné trasy východní větev – ulicí Vysočanskou a vpravo ulicí Sokolovskou, západní větev ulicemi Vysočanskou, Střelničnou a Libereckou.

Zhotovitel: Eurovia, a. s.