Tisková prohlášení - seznam

Uzavření veřejného parkoviště Wilsonova

Z důvodu výstavby tramvajové trati na Václavské náměstí dojde dne 24. 6. 2024 k uzavření parkoviště na rohu ulic Wilsonova-Washingtonova. Na ploše parkoviště bude vybudováno zařízení staveniště. Předpokládané datum obnovení provozu je 6/2027.