Tisková prohlášení - seznam

Víte, jak se ověří stav stromů? Tahová zkouška - Lužická

V rámci zachování unikátního stromořadí v Lužické ulici na Vinohradech musíme znát současnou provozní stabilitu stromů. Tyto stromy jsou všechny nakloněny a jedním z důvodů je velice malý prostor pro kořeny. Zároveň jsou jejich kořeny poškozeny od častých nájezdů vozidel do rabátek nebo i poškozeny samotné kmeny stromů, které jsou odřeny od parkujících vozidel. Kořenové systémy jsou poškozeny od častých zásahů výkopových prací, kdy není respektován prostor pro kořeny, ale sítě jsou prioritou. 

12. 2. 2020 v 9:00 jsme začali tahovou zkoušku vybraných stromů v ulici Lužická. Tato tahová zkouška ukáže v jakém stavu stromy v Lužické ulici jsou, jakou mají stabilitu. V této zkoušce se počítá s obvodem kmene stromu, s výškou a velikostí koruny. Samozřejmě i náklon stromu je zde důležitý. Výsledné hodnoty se propočítají a vyjde celkové posouzení stability stromů, zda je možné tyto stromy ponechat současně se zachováním provozní bezpečnosti na této komunikaci.

V současné době jsou pozastaveny veškeré výkopové práce v ulici Lužická, které by mohly nenávratně poškodit kořenový systém stromů a tím i jejich stabilitu stromů. 

Ve spolupráci s IPR Praha jsou v řešení i místa pro parkování, a to tak, aby byl bezpečný prostor pro stromy, ale s možností dostatečného parkování pro rezidenty.