Tisková prohlášení - seznam

STAVEBNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI PROSECKÁ V ROCE 2020

V úterý se vrátí provoz do uzavřeného úseku Prosecké ulici

 

Praha 30. listopadu 2020 – Technická správa komunikací (TSK) dokončí dnes 30. listopadu 2020 práce na kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Prosecká v úseku od ulice Františka Kadlece po ul. Na Labuťce, a tím se nejpozději v úterý 1. prosince 2020 vrátí do toho úseku provoz v obou směrech.

Rekonstrukce dalšího úseku od ulice Františka Kadlece po ulici Na Rozhraní začne v roce 2021, dle klimatických podmínek.

 

Stavba je realizována po etapách v koordinaci s pracemi PVS, které stále pokračují a lokálně omezují dopravu.

 

Jednalo se o celkovou rekonstrukci komunikace a chodníků včetně výměny podloží v aktivní zóně a hloubkovou sanaci. Povrch vozovky je z asfaltových vrstev a konstrukce chodníků a vjezdů je nově z betonové dlažby. Součástí byla i úprava odvodnění, které je řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí.

Obnoveno bylo vodorovné dopravní značení.

 

Zhotovitel: Eurovia CS, a. s.

 

 

V části Prosecké ulice u metra Letňany proběhne výměna povrchu ve směru do centra

 

V rámci údržby této komunikace bude probíhat od 5. prosince 2020 výměna povrchu na dalším úseku Prosecké ulice směrem do centra mezi ulicí Beladova a kruhovým objezdem Listova. Práce by měly skončit 11. prosince 2020 a po zimní přestávce budou pokračovat ve směru z centra od kruhového objezdu Listova po ulici Beladova.

 

Stavba zahrnuje obnovu povrchu v délce 220 m včetně světelné křižovatky a opravu přípojek uličních vpustí. Lokálně dojde k vyrovnání stávajících vybočených silničních obrub a k rektifikaci povrchových znaků.

 

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka jízdního pásu ve směru na Prosek. Doprava bude vedena po objízdných trasách. Viz mapa v příloze.

Ve směru Letňany bude doprava zachována.

 

Zhotovitel: Skanska, a. s.