Tisková prohlášení - seznam

Oprava části vozovky na Štěrboholské spojce si vyžádá dopravní omezení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 26. října 2015 7. etapu rekonstrukce vozovky v levém a pravém jízdním pruhu Štěrboholské spojky v úseku křížení s ulicí Národních hrdinů po most přes Hostavický potok ve směru z centra. Délka opravovaného úseku je necelých 750 m a potrvá do 27. listopadu 2015. 

Oprava vozovky bude provedena odfrézováním stávajících vrstev vozovky do hloubky 60 – 220 mm a následnou pokládkou nových živičných vrstev s navýšením nivelety o 40 mm a tím budou vyrovnány veškeré nerovnosti. Součástí opravy bude lokální vyčištění středního dělícího pasu, nezpevněné krajnice, příkopů a propustků. Dále bude provedena obnova vodorovného dopravního značení. 
 
Po dobu stavby dojde k částečnému omezení dopravy, práce budou probíhat po jízdních pruzích. (K drobnému omezení dopravy může dojít již od 24.10.2015)