Tisková prohlášení - seznam

Další etapa prací na Jižní spojce dokončena

Praha 24. srpen 2020 – V pondělí 24. srpna 2020 v ranních hodinách byla zprovozněna další část Jižní spojky v úseku V Korytech – 5. května, směr do centra. Zatím byly dokončené práce na I., II. a III. etapě opravy pravých jízdních pruhů, které dohromady měřily přes čtyři kilometry.  Další část (IV. etapa) souvislé údržby komunikace proběhne na podzim a dokončena bude ještě do konce roku 2020, bude se jednat o úsek NN4315 – Sulická v opačném směru z centra.

 

TSK začala s pracemi na III. etapě od 17. března 2020, a to v úseku Vídeňská – 5. května (ZAPA), směr Praha 10. Tato etapa skončila k 1. dubna 2020, opravený úsek měl délku 0,4 km. Další dvě etapy (I. a II. etapa) začaly 8. července 2020 a probíhaly současně. Jednalo se o úseky směr P5, V Korytech - 5. května – jeden úsek, druhý úsek – VO402954 – V Podzámčí směr P5, a poslední ZAPA – Vídeňská směr P5. Opravované úseky měly celkovou délku 3,7 km.

 

Práce na této komunikaci obnášely odfrézování pomalého jízdního pruhu v tloušťce 10 mm s následnou náhradou ve stejné tloušťce s kombinovaným živičným krytem a s povrchem z litého asfaltu. Dále byly opraveny poškozená svodidla a doplněno vodorovné dopravní značení.

 

Zhotovitel: PORR, a. s.