Tisková prohlášení - seznam

Krátkodobé uzavření křižovatky ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu

Od pondělí 11. března 2019 do neděle 17. března 2019 bude zcela uzavřena křižovatka Čakovická x Ke Klíčovu x Letňanská v Praze 9. Důvodem jsou dokončovací práce na výstavbě nové okružní křižovatky.

Objízdná trasa ve směru Prosek: ul. Kbelská – podjezd pod Mladoboleslavskou – okružní křižovatka Kbelská x Prosecká x Listova x Prosecká.

Ve směru Kbely a Hloubětín: Prosecká – sjezd na Kbelskou v prostoru křížení s ulicí Letňanská.

Informace k celé akci:
Stavba probíhá od září 2018 a zahrnuje realizaci nové okružní křižovatky v místě stávající pětiramenné křižovatky ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu. Povrch křižovatky bude asfaltový, pojížděný prstenec z žulové dlažby, přilehlé chodníky z betonové dlažby. Součástí stavby jsou také terénní úpravy. Odvodnění je navrženo pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do nově budované kanalizace (investor PVS). V rámci stavby bude provedena přeložka veřejného osvětlení, sdělovacího kabelu O2 a silnoproudu. Stavba bude probíhat v koordinaci s ostatními investory – PPD, PVS, PRE.
Předpoklad ukončení prací je 7. dubna 2019.

Investor: Technická správa komunikací hlavního města Prahy a. s.
Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.