Tisková prohlášení - seznam

TSK zahajuje rozsáhlou opravu vozovky v Chodovské ulici

12. srpna 2020 - Od pondělí 17. srpna 2020 začne Technická správa komunikací s opravami povrchu stávající čtyřproudové komunikace v ulici Chodovská, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Plynárny až k Jižní spojce. Součástí stavby je i úprava autobusových zastávek. Vzhledem k rozsahu prací je stavba rozdělena na několik etap, které budou pokračovat až do roku 2021.

 

Stavba bude zahájena opravou přípojek pod tramvajovou tratí prováděnou mikrotuneláží. Dále bude opravena konstrukce stávajícího chodníku, a to u nejvíce poškozených částí. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí.

Součástí akce jsou opravy 58 kusů přípojek uličních vpustí. Opravy budou prováděny převážně bezvýkopovou metodou, která je účinná a časově méně náročná než realizace oprav výkopem.

 

Dopravní omezení:

Pro 1. etapu od 17. 8. 2020 do 18. 9. 2020 bude vždy uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra a levý ve směru z centra, v lokálním a nezbytném rozsahu. 

O dalších omezení budeme průběžně informovat.

Dále bude v koordinaci s opravami v Chodovské ulici od září 2020 do listopadu 2020, probíhat rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce Chodovská, U Plynárny, Záběhlická a Bohdalecká. Zde budou uzavírky po etapách dle průběhu prací.

 

Zhotovitel: PORR, a. s.