Tisková prohlášení - seznam

V pondělí 18. 5. začne první etapa prací v ulici Veselská

12. května 2020 Od pondělí 18. května 2020 začne Technická správa komunikací se stavebními pracemi první etapy opravy ulice Veselská, v úseku ulic Beranových – Jančova.  Tato etapa by měla skončit 14. června 2020 a bude se jednat o výměnu obrusné vrstvy a lokální sanaci ložní vrstvy komunikace. Uliční vpusti budou opraveny a výškově rektifikovány. Druhá etapa pak naváže v úseku ulice Jančova – Tupolevova.

Dopravní omezení:

 

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky jízdního pruhu v úseku opravy.

Zhotovitel: INPROS PRAHA, a. s., PORR, a. s