Tisková prohlášení - seznam

V ulici Kukulova proběhne výměna povrchu vozovky

V úterý 4. října zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravu vozovky v ulici Kukulova, která navazuje na již probíhající opravu vozovky v ulici Bucharova, Praha 5. Jedná se o souvislou údržbu v celé šíři komunikace v úseku od přemostění Plzeňské ulice po křižovatku k nemocnici Motol. Oprava potrvá do 8. listopadu 2016.
 
Oprava komunikace v délce 0,7 km zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový asfaltový povrch.  Dále je v plánu ošetření trhlin v konstrukci vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, rektifikace povrchových znaků a částečné vyrovnání nebo výměna poničených obrub.  
 
Dopravní omezení:
Částečná uzavírka komunikace ve 4 fázích:
1. a 2. fáze v úseku od přemostění Plzeňské po sjízdnou rampu
Zachován obousměrný provoz 
3. a 4. fáze v úseku od sjízdné rampy po nemocnici Motol
Provoz veden jednosměrně ze směru od Vypichu 
Směr od Plzeňské veden po objízdné trase