Tisková prohlášení - seznam

Oprava dalšího úseku vozovky v ulici Kamýcká

V termínu od 16. července 2018 do 28. srpna 2018 na území MČ Praha 6 – Suchdol zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. opravu další části komunikace Kamýcká v 1. etapě.

Bude zde provedena rekonstrukce vozovky včetně vjezdů, odvodňovacích příkopů, dvou propustků a části chodníku v úseku Kosova – konec hl. m. Prahy. Bude provedena nová živičná konstrukce vozovky. Délka opravy je 0,80 km.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: úplné uzavírky komunikace v obou směrech, doprava vedena po objízdné trase.

1) Velké Přílepy - Horoměřice - Suchdol po trase: Pražská - Kralupská - Velvarská - Horoměřická -

    Evropská - Jugoslávských Partyzánů - Podbabská - Roztocká - Kamýcká

nebo

2) Velké Přílepy - Roztoky - Suchdol po trase: Roztocká - Přílepská - Lidická - Tyršovo nám. - Nádražní -

    Za Potokem - Roztocká - Kamýcká

Zhotovitelem je Sdružení PKB x ČNES