Tisková prohlášení - seznam

Oprava povrchů na nábřeží Kapitána Jaroše se přesouvá na červen

Na jednání dne 14. 1. 2019 se zástupci odboru dopravních agend MHMP, TSK, DPP a zhotovitelů staveb spol. SILNICE GROUP a.s. (rekonstrukce Nábřeží Kapitána Jaroše) a Hochtief a.s. (havarijní podepření mostu X022) bylo dohodnuto upřednostnění prací na mostě X022 - Bubenská, a to z důvodu zachování  maximální možné plynulosti dopravy.

Rekonstrukce Nábřeží Kapitána Jaroše se odkládá na začátek června 2019.