Tisková prohlášení - seznam

Spořilovská ulice ve směru do centra projde rekonstrukcí

V sobotu 2. července zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci komunikace Spořilovská ve směru do centra (od ulice 5. května k Jižní spojce). Jedná se o dvě stavební akce, které na sebe přímo navazují a budou ukončeny do 30. září 2016. Délka obou oprav je celkem 1 200 m a šířka 15 m.

1) Spořilovská, modernizace

Termín realizace: 02.07.2016 – 30.09.2016

Rozsah úpravy předpokládá výměnu krytu v úseku komunikace ve směru do centra od ulice 5. května k Jižní spojce. Z důvodu vedení trasy těžké nákladní dopravy bude v celém rozsahu této vozovky provedena výměna ložné vrstvy.
Začátek úpravy je od 0 km přilehlé dálnice D1 a konec úpravy je za dilatací mostu přes ulici Türkovu. V tomto místě navazuje druhá akce - Spořilovské, protihluková opatření. Za koncem protihlukového úseku navazuje další část modernizace ulice Spořilovské, která řeší úpravu povrchu rampy napojené na Jižní spojku. 

V modernizovaném úseku komunikace je v rámci tohoto projektu navržen úsek, ve kterém bude instalováno zařízení pro vysokorychlostní vážení vozidel. Instalace vážícího systému bude provedena jako samostatná akce, jejíž provedení bude s modernizací ulice Spořilovské koordinováno.

V rámci stavebních úprav tohoto úseku komunikace bude provedena i rekonstrukce silničního mostu nad ulicí Türkova. Bude provedena výměna všech vozovkových vrstev na nové vanové izolaci, výměna zádržného systému, kovových mostních závěrů včetně výztužných žeber, sanace železobetonových říms a oprava odvodňovacích žlabů. Dále bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

 

Obr. 1) Modernizace Spořilovské ulice

 

2) Spořilovská, protihluková opatření

Termín: 15.07.2016 – 30.08.2016

Jedná se o úpravu obrusné a ložné vrstvy a sjednocení povrchu celé vozovky ve směru do centra v návaznosti na akci – Spořilovská, modernizace. 

Začátek úpravy navazuje na dilataci mostu přes ulici Türkova a konec je v čele středního ostrůvku v odbočení nájezdové rampy na Jižní spojku. 

Jedná se o pokládku nízkohlučného asfaltu a k odstranění staré hlukové zátěže. Z důvodu zajištění vysoké kvality krytu z hlediska jeho rovinatosti a trvanlivosti, je navrženo odstranění stávajících ložných vrstev vozovky a provedení nové vrstvy z materiálu odolného proti deformacím.
Dále bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

 

Obr. 2) protihluková opatření, Spořilovská

Dopravní omezení:

Úplné a částečné omezení po etapách

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb