Tisková prohlášení - seznam

Ulice V Hodkovičkách projde II. etapou rekonstrukce

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 11. července 2015 plánovanou souvislou údržbu vozovky v ulici V Hodkovičkách Praha 4. Jedná se o kompletní opravu v celém rozsahu komunikace, která skončí 2. srpna 2015.

Rekonstrukce je naplánována v úseku Jitřní – Údolní v délce 300 m. V plánu je odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků. Dále bude položen nový živičný povrch a provedeno nové vodorovné dopravní značení.

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka v daném úseku, objízdné trasy budou značeny.