Tisková prohlášení - seznam

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY MHD NA KŘIŽOVATCE ULIC BUBENEČSKÁ A RONALDA REAGANA

Praha, 27. června 2024 Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dnes slavnostně dokončila stavbu dvou nových autobusových zastávek MHD na křižovatce ulic Bubenečská a Ronalda Reagana v Praze 6. Zastávky, které jsou plně bezbariérové, zlepší občanskou vybavenost a obslužnost přilehlé bytové zástavby.

„Dokončili jsme další z projektů, který zlepšuje dopravní infrastrukturu v Praze a přispívá k dalšímu rozvoji MHD. Nové zastávky budou sloužit lidem z okolní činžovní zástavby a pomohou vylepšit dopravní obsluhu nejen Bubenečské ulice, ale také například Puškinova náměstí. Pojmenování zastávek po Ronaldu Reaganovi, známém oponentovi sovětského imperialismu, nese silnou symboliku. Jde o vyjádření solidarity s napadenou Ukrajinou a zdůrazňuje klíčovou roli transatlantické spolupráce v dnešní době," vysvětlil Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.

"Petschkova vila v Praze 6 je od roku 1945 rezidencí velvyslance USA v Československu a Česku. V minulosti sloužila jako místo setkávání disidentů i lídrů a byla svědkem mnoha významných událostí 20. století.  V roce 2011 byla ulice hned vedle rezidence přejmenována na počest bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, čímž byla oceněna jeho role v ukončení komunismu ve střední Evropě. Ulice Ronalda Reagana také odráží americko-české přátelství. Je nám ctí, že dnes byla odhalena nová autobusová zastávka, která ponese Reaganovo jméno, jako symbol vazby mezi našimi dvěma zeměmi," uvedl Donald Cordell z oddělení veřejné diplomacie z Velvyslanectví Spojených států amerických.

Stavba se nachází na území hlavního města Prahy v městské části Praha 6 - katastrální území Bubeneč. Poloha nově navržených zastávek vychází z požadavků MČ Praha 6, spol. ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), Dopravního podniku a podnětů občanů s přihlédnutím k návaznosti pěších vazeb k přilehlé bytové zástavbě.

„Za projekt zastávek děkuji svým předchůdcům v Praze 6 a také současnému vedení hlavní města, které podporuje projekty zlepšující cestování městskou dopravou. V tomto případě se výrazně zkrátí vzdálenost nejbližší zastávky MHD pro občany Bubenče. Kromě zastávek jsme rádi i za nové přechody pro chodce přes Bubenečskou ulici, které zlepší občanům pěší cesty do Stromovky,“ doplňuje Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6.

Součástí stavby je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. V rámci stavby byly vybudovány také dva přechody pro chodce šířky 4 m, z nichž jeden má střední dělící ostrůvek s ohledem na dodržení maximální délky přechodu. Povrch vozovky je asfaltový, v místě zastávek byla provedena zesílená konstrukce, aby se pod těžkými autobusy nedeformovala. Chodníky jsou nově z mozaikové dlažby s hmatovými prvky u přechodů. Dále došlo k posunu dvou uličních vpustí.

„Stavba probíhala bez větších komplikací a podařilo se ji dokončit včas a v plánovaném rozpočtu. Děkuji všem, kteří se na ní podíleli,“ říká Filip Hájek, generální ředitel TSK.

Zastávky budou nově v provozu od 29. června 2024 ranním provozem MHD. Zastavovat zde budou linky 131 a 907, které spojují oblast s centrem Prahy a dalšími městskými částmi. Nejbližšími stanicemi jsou Hradčanská a Sibiřské náměstí.

„Jsme rádi, že se nám podařilo dokončit stavbu a obnovit tak běžnou dopravu měsíc před původně plánovaným termínem,“ dodal Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Technické detaily stavby:

  • Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.
  • Počet přechodů pro chodce: 2 (šířka 4 m, jeden s dělícím ostrůvkem)
  • Povrch vozovky: Asfalt (zesílená konstrukce v místech zastávek)
  • Povrch chodníků: Mozaiková dlažba