Tisková prohlášení - seznam

Protismyková úprava vozovky v tunelu Mrázovka

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) provede obnovu protismykových vlastností povrchu vozovky v tunelu Mrázovka. Termín realizace je stanoven od páteční noci 12. srpna do 27. srpna 2016. Práce budou probíhat jen v nočních hodinách od 23:00 do 5:00 ráno.
 
Souvislá údržba tunelu Mrázovka spočívá v obnovení protismykových vlastností vozovky. Dle prováděných průzkumů bude úprava provedena technologií PeelJet s tím, že bude použito tlaku 2 500 bar a rychlosti postupu cca  250 - 300 m2/hod. Po realizaci dojde k obnově vodorovného dopravního značení.
 
Dopravní omezení:
12.8. – 19.8.2016 směr Barrandovský most – I. fáze 
20.8. – 27.8.2016 směr Strahovský tunel – II. fáze
Uzávěry vždy v čase od 23:00 do 5:00