Tisková prohlášení - seznam

Na Vídeňskou ulici se vrátil provoz před začátkem školního roku

V pátek 30. srpna skončila rekonstrukce i související dopravní opatření ve Vídeňské ulici v Praze. Provoz se do Vídeňské v úseku mezi Dobronickou a ulicí K Zeleným domkům vrátí v sobotu 31. srpna v brzkých ranních hodinách. Rekonstrukci pro Technickou správu komunikací provedly ve třetí a čtvrté etapě společnost EUROVIA CS a ve druhé etapě společnost SILNICE GROUP. Finanční náklady celé rekonstrukce činí 37,4 mil. Kč.

Práce musely probíhat za úplné uzavírky v úseku mezi Dobronickou a ulicí K Zeleným domkům. Obnovení provozu včetně linek MHD se předpokládá v sobotu 31. srpna ve čtyři hodiny ráno a řidiči i linky MHD místem projedou již bez omezení,“ upřesnila dopravní opatření Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK Praha.

Jednalo se o celkovou rekonstrukci, kdy byla kompletně vyměněna celá konstrukce vozovky, proběhla sanace podloží v místě příčných i podélných trhlin a propadů, komunikace byla osazena novými žulovými obrubami. Současně byly opraveny také poškozené uliční vpusti i jejich přípojky a rovněž příjezdy k nemovitostem. Zřízen byl nový příkop a přeloženy byly stožáry či kabely veřejného osvětlení. Na závěr bylo v místě provedeno nové vodorovné i svislé dopravní značení.

„Práce byly naplánované do října 2019, díky součinnosti všech dotčených stran a vyhovujícím klimatickým podmínkám však budou dokončeny již na konci srpna. Do Vídeňské se tak vrátí veškerý provoz dle plánu a dříve zamýšlené práce v okolí komunikace již probíhat nebudou,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS.