Tisková prohlášení - seznam

Na Anděl se v pátek vrátí farmářské trhy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) uzavřela v pátek 20. května 2016 po vzájemné dohodě výpůjční smlouvu s MČ Praha 5 na část komunikace Nádražní – pěší zóna Anděl za účelem pořádání farmářských trhů, které by se měly poprvé konat v pátek 27. května 2016.

Výpůjčky komunikací jednotlivým městským částem pro konání farmářských trhů jsou standardní formou a v tuto chvíli to byla jediná možnost, jak vyhovět poptávce obyvatel Prahy 5 a farmářům, a zároveň v klidu připravit a vyhlásit veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemní komunikace pro konání trhů.

Formou výpůjčky je postupováno po dohodě s městskou částí příkladně na Praze 2, 3, 6, 8, a 10. V těchto případech je městská část „ spolupořadatelem, garantem nebo organizátorem“ farmářských trhů.