Tisková prohlášení - seznam

NOVÁ CYKLOSTEZKA CHOLUPICE – DOLNÍ BŘEŽANY ZPROVOZNĚNA

23. září 2020 V polovině září 2020 dokončila Technická správa komunikací (TSK) cyklostezku Cholupice – Dolní Břežany. Stavební práce začaly v květnu tohoto roku, a to v úseku od Dolních Břežan (u altánu) a dále k napojení slepé ulice K Břečkám. Cyklostezka byla vybudována na žádost městské části jako místní priorita bezmotorové dopravy, která má propojit Cholupice a Dolní Břežany.

 

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility v květnu 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních. Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. Důležité je do příprav zapojit také městské části, které vědí, co právě jejich obyvatelé potřebují,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Výstavba cyklostezky proběhla v trase původní úvozové cesty. Délka této cyklotrasy je zhruba 1200 m a šířka 2,5 – 3 m. Stezka je vybudována s asfaltovým povrchem pro snadnější pohyb handicapovaných a kočárků. Celá stezka je koncipována i jako výletní procházkové místo pro občany obou obcí.

 

V současné době jsou dokončeny dvě části, zbylá třetí (prostřední) část čeká na vyřešení majetkoprávního sporu.

 

Zhotovitel: Skanska, a. s.