Tisková prohlášení - seznam

Rozsáhlá oprava uzavře Hradešínskou na Vinohradech

Technická správa komunikací zahájí ve středu 16. října kompletní opravu komunikace Hradešínská, a to včetně opravy přípojek uličních vpustí, rektifikace povrchových znaků, vyrovnání a výměny obrub. Povrch vozovky bude asfaltový, povrch chodníku a vjezdů do přilehlých objektů bude z mozaikové dlažby. Dokončení opravy je plánováno na jaro 2020.

Stavba je naplánovaná do dvou etap. První etapa proběhne dle plánu v úseku Benešovská – Říčanská v termínu 16. 10. 2019 – 16. 12. 2019. Zde je předmětem zakázky rovněž zajištění opravy chodníků. V případě špatných klimatických podmínek nebude před zimou uveden jejich povrch do finálního stavu tj.  vozovka - asfalt, chodník – mozaika a práce budou dokončeny v rámci druhé etapy.

Druhá etapa, v úseku Říčanská – Chorvatská, je plánována na jaro 2020 v závislosti na klimatických podmínkách.

Pro obě etapy platí plná uzávěra komunikace.

Projektant: METROPROJEKT Praha, a. s.

Zhotovitel: Skanska, a. s.