Tisková prohlášení - seznam

Oprava části vozovky na Štěrboholské spojce

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 2. července 2016 8. etapu rekonstrukce vozovky v levém, pravém a připojovacím jízdním pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru z centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16016 – VO 16020. Délka opravovaného úseku je 230 m a potrvá do 30. září 2016.

Jedná se celkovou výměnu konstrukčních vrstev levého (rychlého), pravého (pomalého) a připojovacího pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru z centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16016 – VO 16020.
Betonové obruby u středního dělícího pasu budou vyměněny v celé délce za nové kamenné. Součástí stavby bude obnova vhodného odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Na opraveném povrchu bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Dopravní omezení:

Částečné omezení – práce budou probíhat po jízdních pruzích

http://www.tsk-praha.cz/wps/myportal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb