Tisková prohlášení - seznam

Oprava nájezdové a sjízdné rampy do tunelu Mrázovka

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) provede opravu povrchu nájezdové rampy do tunelu Mrázovka a sjízdná rampa od Strahovského tunelu směr Plzeňská. Termín realizace je stanoven od soboty 11. června do pondělí 13. června 2016. Součástí akce je výměna živičného krytu vozovky. 
 
Jedná se o souvislou údržbu nájezdové rampy od ulice Mozartova a sjízdné rampy ve směru na ulici Plzeňskou mezi Strahovským tunelem a Mrázovkou (směr Smíchov). V místě pravého jízdního pruhu na sjízdné rampě bude provedena klasická fréza s pokládkou živičného povrchu. V ostatních místech bude provedena pokládka mikrokoberce za studena. Tato technologie je velmi rychlá, nevyžaduje dlouhotrvající dopravní omezení a zároveň se jedná o úspornou metodu v případě, kdy spodní vrstvy konstrukce vozovky nejsou narušeny. Akce bude realizována také v rámci nočních uzávěr Strahovského tunelu.
 
Dopravní omezení:
Omezení provozu na sjízdné a nájezdové rampě směr Plzeňská.
Objízdná trasa bude značena.