Tisková prohlášení - seznam

Oprava části Jiráskova mostu omezí dopravu

Technická správa komunikací začne ve čtvrtek 20. srpna 2020 s opravou konstrukčních částí chodníků a zábradlí, a to v obou směrech mostu. Práce by měly být hotové do listopadu 2020.

V této etapě bude očištěno a sanováno zábradlí. Poškozené mostní závěry kobercového typu budou po jednotlivých panelech vyměněny a nahrazeny za nové, které budou osazeny do zabetonovaného ocelového lůžka. Mostní závěry budou osazeny ve stávajícím příčném a podélném sklonu.

 

Dopravní omezení:

Částečné omezení tak, aby byl zachován provoz ve všech směrech. Pouze v místě probíhajících prací bude omezen jízdní pruh v délce opravy.


Zhotovitel: Santech Alfa, s. r. o.