Tisková prohlášení - seznam

Od pondělí 1. 7. pokračuje oprava Patočkova

V pondělí 1. července Technická správa komunikací zahájí opravu Patočkovy ulice ve směru z centra u vozovny Střešovice. Jedná se o pokračování oprav, které ve směru do centra proběhly v loňském roce.

Opravy komunikace a chodníků proběhnou v úseku U Brusnice po křižovatku s ulicí Střešovickou. Bude provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky a celková rekonstrukce chodníků.

Vozovka bude z asfaltových vrstev, chodníky vydlážděny kamennou mozaikou. V rámci rekonstrukce bude provedena i přeložka veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu pro chodce. Automobilová doprava bude vedena po tramvajovém pásu.