Tisková prohlášení - seznam

MHMP: hlavní stavební akce proběhnou o prázdninách

Na základě seznamů a přiložených podkladů zaslaných investory vybralo hlavní město nejdůležitější stavební akce plánované pro rok 2011, které svou povahou a rozsahem nejvíce ovlivní dopravu v Praze.

„Byla zpracována koordinace těchto akcí, aby se vyloučil souběh prací na paralelních komunikacích a nutná dopravní omezení proběhla zejména  během prázdninových měsíců,“ řekl první náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina.

Celkem bylo pro letošní rok nahlášeno více než 150 stavebních akcí s dopadem na dopravu. Těch nejvýznamnějších jsou více než dvě desítky. Patří mezi ně zejména opravy tramvajových tratí, dále opravy komunikací a velké opravy či rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

„Za zásadní považujeme především rekonstrukci tramvajové tratě Smetanovo nábřeží – Křižovnická, která je plánována na červenec a srpen, a na ni navazující rekonstrukci tratě na Masarykově nábřeží. Další prioritní akcí je oprava dilatací Nuselského mostu, která ale s ohledem na nutnost zachování maximálního možného průjezdu potrvá od května do listopadu. Bezpodmínečně nutně je letos třeba provést také rekonstrukci kanalizace pod křižovatkou Čechův most, Na Františku a Dvořákovo nábřeží, kde budou práce probíhat během prázdninových měsíců,“ uvedl některé z prioritních letošních stavebních akcích náměstek Březina a dodal: „Všechny akce s realizací přes prázdniny skončí nejpozději před posledním srpnovým víkendem. U akcí, kde jsou investory Technická správa hl. m. Prahy,  Dopravní podnik hl. m. Prahy a odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy je požadován na stavbách nejméně dvousměnný provoz, pokud to situace dovolí z hlediska hluku a technologických postupů, případně i nepřetržitý provoz, aby se dopravní výluky maximálně omezily.“

Jak náměstek Březina uvedl, i letos budou opravy a rekonstrukce probíhat zejména v době prázdnin, kdy je podle statistik Technické správy komunikací hl.m. Prahy automobilový provoz asi o 10 % nižší než v červnu a září. Dalším důvodem, proč směřovat tyto akce na prázdniny, je i skutečnost, že část obyvatel je mimo město, a tak jsou menší požadavky i na provoz městské hromadné dopravy.