Tisková prohlášení - seznam

Zavedením zón placeného stání cyklisté v Karlíně nekončí

V srpnu 2016 mají být zprovozněny nové parkovací zóny na Praze 5, 6 a 8. Jedním z území, kde budou tyto parkovací zóny spuštěny, je i oblast Karlína. Zprovoznění parkovacích zón je podmíněno rozhodnutím silničních správních úřadů o umístění dopravního značení, které sebou může přinést některé drobné změny v dopravním režimu dané lokality. Rozhodnutí úřadů bude vydáváno na základě zveřejněných projektů dopravního značení, do kterých může kdokoliv nahlížet a posléze podávat připomínky. 

Jedním z mnoha témat zavádění ZPS je i vztah nových parkovacích zón a stávajících dopravních režimů. A tak se stalo, že v případě Karlína projektant parkovacích zón musel lokálně upravit organizaci cyklistické dopravy, což byla nutná reakce na změny legislativy ČR, které v rámci dopravy proběhly v letech 2011 až 2016. Proto by mohl být lokálně rušen pohyb cyklistů v protisměru, pokud se nenalezne jiný kompromis, příkladně snížení počtu parkovacích míst. Jedná se jen o komunikace, kde se vedle sebe cyklista a jedoucí vozidlo bezpečně nevejdou. 

Na druhé straně se nadále pracuje na dosažení maximální shody tak, aby se minimálně rušila prostupnost či dostupnost Karlína pro cyklisty. Karlín zůstane prostupný ve všech směrech. Navíc bude prostupnost zajištěná daleko vyšším stupněm bezpečnosti pro cyklisty ve vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty.  Ve vyhrazených jízdních pruzích nesmí totiž ostatní vozidla stát ani zastavit, což je dnes častým nešvarem právě v Karlíně. Vjíždět do vyhrazeného jízdního pruhu může jiné vozidlo pouze výjimečně. Proto budou nové parkovací i cyklistické zóny daleko klidnější, bezpečnější a přívětivější.

Snaha správce komunikace je dosáhnout maximálního kompromisu všech zúčastněných, a proto se neustále hledají další možnosti řešení. Probíhají jednání s Policií ČR, se silničními správními úřady a hledají se další úpravy. Možné změny budou projednány na Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, která se koná dne 7. června 2016. Posléze bude možné předložit souhrnný návrh úprav projektu dopravního značení silničnímu správnímu úřadu Městské části Praha 8, který tyto připomínky vypořádá a odůvodní, proč jim vyhovět lze, či nikoli.