Tisková prohlášení - seznam

LÉTO S TSK UBĚHLO RYCHLEJI, NEŽ JSME PLÁNOVALI

Stavební sezóna zdaleka nekončí, ale v průběhu léta TSK dokončila řadu oprav významných komunikací většího či menšího rozsahu. V řadě případů se podařilo dokončit práce dříve, než bylo plánováno s ohledem na konec prázdnin, během nichž je na komunikacích hlavního města nižší intenzita provozu.

„Uvědomujeme si stav pražských komunikací a nutnost snižovat dluh, který vůči obyvatelům Prahy máme. Každá oprava ovšem znamená omezení dopravy, ať už menšího nebo většího rozsahu. Snažíme se je ale plánovat a dělat tak, aby měli co nejmenší dopad na život Pražanů. Na konci pak je vždy výrazně příjemnější a bezpečnější prostředí, o čemž svědčí například okolí rekonstruované Českobrodské nebo Vídeňské ulice,“ konstatuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu a dodává: „Nejde jen o rekonstrukce významných komunikací, opravujeme i desítky přechodů pro chodce, zastávek městské hromadné dopravy a běžných oprav povrchů. To vše výrazně zlepšuje životní podmínky a bezpečnost obyvatel všech městských částí“

Ještě před prázdninami TSK stihla vrátit řidičům a obyvatelům Běchovic do užívání opravenou Českobrodskou ulici. Na přelomu července a srpna zvládla i největší dopravní omezení v novodobé historii Prahy, když na dva víkendy zcela uzavřela vždy na více než 24 hodin Jižní spojku v oblasti Lanového mostu z důvodu jeho diagnostiky. Toto opatření se dotklo v pokaždé více než 70 000 řidičů a i díky připraveným opatřením a ukázněnosti řidičů se obešlo bez výrazných dopravních komplikací. Na této páteřní komunikaci TSK také opravila povrch až do hloubky 71 cm na dvou úsecích Štěrboholské radiály. Obě etapy byly ukončeny s předstihem, etapa G byla ukončena na začátku srpna, tedy dokonce o měsíc dříve než bylo plánováno.

„Jsme rádi, že se nám podařilo v průběhu léta zvládnout tak zásadní dopravní omezení jako bylo uzavření Jižní spojky na dva víkendy, ale i dopravní omezení kvůli opravám v dalších úsecích. Bez výrazných komplikací jsme provedli také opravu Vídeňské ulice nebo ještě před začátkem prázdnin dokončení rekonstrukce Českobrodské. Musím vyzdvihnout bleskovou opravu povrchu na Strakonické, která proběhla díky spolupráci s magistrátem i dodavatelem za pouhých 9 dní,“ konstatuje Jozef Sinčák, generální ředitel TSK. “V každém případě chci poděkovat řidičům za jejich trpělivost a ukázněnost, protože oprava vždy znamená komplikace, ale tentokrát jsme nezaznamenali jediný zásadní problém nebo kolaps dopravy, což pro nás bylo příjemným překvapením. Ukazuje se, že zásadní mají-li informace včas, dokáží se i s nepříjemnou situací vypořádat a připravit se na ni.“

Ještě před koncem prázdnin TSK znovu v plném rozsahu zprovoznila Vídeňskou ulici, kde rekonstruovala 760 metrů dlouhý úsek od ulice K Zeleným domkům po kruhový objezd v Kunraticích. Zrušení tohoto jednoho z nejvýznamnějších omezení letošního léta se denně dotýkalo přibližně 15 000 řidičů. Původní plán předpokládal práce a dopravní omezení až do konce září. Práce byly urychleny také na Patočkově, kde sice pokračují, ale je zprůjezdněn směr do centra a osobní automobilová doprava již není vedena po tramvajovém tělese. Stejně tak, až na dopravní omezení v ulici Pod Stárkou, byla vrácena doprava do rekonstruované Nuselské ulice, kde jsou nyní dokončovány chodníky. Podařilo se urychlit práce také ve Vltavské ulici na Smíchově, kde jsou od 28. srpna průjezdné dva jízdní pruhy a práce probíhají mimo ně.

V průběhu prázdnin TSK v rámci údržby provedla i bleskovou opravu povrchu Strakonické ulice v oblasti u sjezdu na Radotín, kterou stihla za pouhých 9 dnů, a stejně tak dokončila v termínu z loňska pokračující opravu povrchů v Ústecké ulici. Doprava se vrátila i na most X031 u Ořechu přes D0, dokončena byla revitalizace okolí Písecké brány s unikátním Vějířem Žofie Chotkové, bylo otevřeno 83 parkovacích míst v Jankovcově ulici v Holešovicích, opraveno Nábřeží Kapitána Jaroše, zastávky MHD v Bucharově ulici, přechody v Záběhlické, U Dejvického rybníčku, Pražské ulici, na náměstí Jiřího z Poděbrad a dokončeny desítky dalších menších či větších staveb.

STRAKONICKÁ

 

NUSELSKÁ

 

MOST 031 OŘECH

 

PÍSECKÁ BRÁNA

 

NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE

 

ÚSTECKÁ

 

VLTAVSKÁ

 

MHD BUCHAROVA

 

PATOČKOVA

 

ČESKOBRODSKÁ

 

PARKOVIŠTĚ JANKOVCOVA

 

ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA