Tisková prohlášení - seznam

Oprava další části Jižní spojky

16. září 2020 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 23. září 2020 poslední etapu oprav na Jižní spojce v tomto roce. Od jara až do podzimu 2020 probíhaly opravy jednotlivých úseků, důvodem jsou vyjeté koleje. Poslední, čtvrtá etapa se týká úseku NN4315 (čerpací stanice BENZINA) až k Sulické ulici ve směru z centra a měla by trvat do 30. října 2020.

 

V rámci souvislé údržby pravého (pomalého) jízdního pruhu bude provedena fréza tloušťky 100 mm s následnou náhradou ve stejné tloušťce, s obrusnou vrstvou z litého asfaltu. Dále bude obnoveno vodorovné dopravní značení. 


Dopravní omezení:

Úplná uzávěra pravého jízdního pruhu.

 

Zhotovitel: SKANSKA, a. s.