Tisková prohlášení - seznam

Nová dlažba před vchodem do Stavovského divadla

Poškozené žulové desky před hlavním vchodem do Stavovského divadla si vyžádaly výměnu. Technická správa komunikací hl. m. Prahy nyní provedla důkladnou opravu tak, aby nový povrch komunikace nápor těžkých vozů vydržel.

Jednalo se především o opravu rozpraskaných a uvolněných žulových desek v ploše cca 40 m2  před vchodem do budovy divadla. K devastaci  plochy došlo provozem těžkých automobilů pro které tato část pěší zóny není dostatečně dimenzována. Správní náměstek TSK Petr Kožíšek upřesňuje: „Všechny žulové desky jsme rozebrali, očistili a přebrali. Nepopraskané desky pak znovu použili. Spodní betonovou desku jsme museli kompletně vybourat. Podklad byl sanován a opětovně zhutněn. Tloušťka nové betonové desky je minimálně dvacet centimetrů, aby těžké zásobovací vozy unesla.“

Současně byl předlážděn pojezdový pás drobnou dlažbou, který navazuje na plochu z žulových desek směrem k Rytířské ulici a je určen pro vjezd dopravní obsluhy. Na krajích plochy z žulových desek byly umístěny dva okrasné květníky, které dodal Odbor životního prostředí Praha 1.

Ředitel Technické správy komunikací Luděk Dostál dodal: „ Akce si vyžádala z rozpočtu Projektu čisté a zelené Prahy - Pro zdravé město částku ve výši 395 tisic korun včetně DPH.“ Na opravy chodníků bylo v rámci projektu vyčleněno 51 miliónů korun. Technická správa komunikací ročně vloží do lokálních oprav chodníků dalších padesát miliónů.  To znamená, že díky Projektu Čistá a zelená Praha, Pro zdravé město bude možno provést dvojnásobný rozsah oprav chodníků oproti běžnému roku."