Tisková prohlášení - seznam

TSK V KOORDINACI S KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE OPRAVÍ SPOJNICI MEZI TŘEBORADICEMI A MÍROVICEMI

Praha 4. července 2024 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 8. července 2024 souvislou údržbu vozovky v ulici Na Zlaté v úseku od ulice Bělomlýnská po hranici katastru Mírovice. V koordinaci s touto opravou proběhnou stavební práce i na zbývajícím úseku komunikace do Mírovic, které bude zajišťovat Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Rekonstrukce komunikace Na Zlaté v katastru Prahy 9 – Třeboradice (v úseku od ulice Bělomlýnská po hranici Prahy) proběhne v termínu od 8. července do 31. července 2024. Oprava zahrne opravu konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce 10 cm s následnou náhradou živičného povrchu, včetně oprav obrub a obnovy vodorovného dopravního značení.

Oprava navazující krajské komunikace Třeboradická v Mírovicích na Praze-východ, kterou spravuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, bude zahájena rovněž 8. července 2024 a potrvá do poloviny srpna 2024.

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Bělomlýnská, Polabská a Pražská.

Zhotovitel: PORR, a.s.  

https://opravujeme.to/action/1831/