Tisková prohlášení - seznam

Ulici Hornocholupická čeká I. etapa rekonstrukce

 Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí ve středu 1. července 2015 plánovanou souvislou údržbu vozovky ulice Hornocholupická na Praze 12. Jedná se o kompletní opravu v celém rozsahu komunikace, která je plánována do 18. července 2015.

Součástí rekonstrukce bude odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků. Dále bude položen nový živičný povrch a provedeno nové vodorovné dopravní značení.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka v daném úseku, objízdné trasy budou značeny.