Tisková prohlášení - seznam

Ulice Novodvorská dostane nový povrch

Praha 18. února 2020 – V úterý 25. února 2020 začne Technická správa komunikací s přípravnými pracemi před opravami Novodvorské ulice v Praze v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo – Zbudovská. Tyto práce již lokálně zasáhnou do dopravy. Kompletní oprava potrvá do konce května 2020.

 

Před zahájením samotných oprav Novodvorské ulice proběhnou od 25. února do začátku března některé stavební úpravy, které jsou nutné k zachování provozu autobusových linek MHD a automobilové dopravy. Budou upraveny stávající přejezdy středních dělících pásů tak, aby mohla být doprava převáděna do protisměru a vytvořeny dočasné autobusové zastávky. Tyto práce dodavatel provede za krátkodobých lokálních dopravních omezení a nevyvolají změny ve vedení autobusů MHD ani automobilové dopravy.

 

Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci autobusových zastávek „Nové dvory“ ve směru z centra a zastávek „Přírodní“ v obou směrech. Opraveno bude odvodnění komunikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a k obnově svislého a vodorovného dopravního značení. Stávající okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská, kterou tvoří mobilní betonové bloky, nahradí nově vybudované střední ostrovy a dělicí i směrové ostrůvky z obrubníků. Současně budou opraveny přechody pro chodce, které po úpravách budou bezbariérové.

 

Stavba bude s ohledem na maximální možné zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap:

                 I.        Etapa: úsek Durychova - Čimelická z centra,

               II.        Etapa: úsek Čimelická – Zbudovská z centra

              III.        Etapa: úsek Zbudovská – Chýnovská do centra

             IV.        Etapa: úsek Chýnovská – U Družstva Tempo do centra a úsek U  Družstva Tempo – Durychova z centra

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Jak bude stavba postupovat, bude docházet k lokálnímu omezení dopravy vždy na jiném úseku komunikace, pro který budou vyznačeny objízdné trasy. Tato opatření vyvolají také změny ve vedení linek autobusů městské a příměstské dopravy.