Tisková prohlášení - seznam

Část Moskevské ulice v novém - více bezpečná a méně hlučná

Výrazné zlepšení bezpečnosti pro motoristy i chodce a snížení hlukové zátěže pro obyvatele okolních domů přinese rekonstrukce Moskevské ulice v úseku Baškirská x Vršovická směrem do centra, kterou provedla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

„Stavební práce, které začaly v polovině září, jsme ukončili s více než dvoutýdenním předstihem,“ informoval mluvčí TSK Tomáš Mrázek. V rámci odstraňování staré hlukové zátěže došlo k výměně povrchu, kdy dlažební kostky nahradil živičný povrch. Naopak na chodnících se objevila nová mozaiková dlažba. „Nový povrch má i vyústění do ulic Baškirská a Magnitogorská, kde navíc nově vznikl příčný zpomalovací práh s přechodem pro chodce,“ upozornil Mrázek a dodal: „Na základě požadavku Městské části Praha 10 jsme oba vjezdy do sídliště Vlasta z ulic Baškirská a Magnitogorská osadili dopravní značkou zóna 30.“

Na tuto rekonstrukci naváže v první polovině příštího roku oprava vozovky ve stejném úseku, ale směrem z centra na Bohdalec, a to včetně zeleného středového pásu. Kromě výměny povrchu čeká obyvatele i přesun zastávky MHD blíže k Vršovické ulici. V budoucnu ještě dojde k rekonstrukci světelné křižovatky ulic Moskevská x Vršovická.