Tisková prohlášení - seznam

V červenci čekají řidiče na Jižní spojce rozsáhlá omezení

Technická správa komunikací začne na počátku července práce na několika místech na Jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Omezení začnou 2. července a postupně budou sahat od Spořilova až po Lanový most.

 

V průběhu července TSK provede diagnostiku Lanového mostu (Y529). Od 2. července proto z důvodu prací uzavře levé (rychlé) pruhy na mostě v obou směrech. Provoz bude veden 2+2 v každém směru. Následně v tomto úseku od 16. července naváže zahájení prací na opravě svodidel od nájezdu z ulice Průběžná až po hranice Prahy 4 ve směru z centra, kde práce omezí nejprve pravý jízdní pruh, a následně levý. Doprava bude opět vždy vedena 2 + 2 jízdní pruhy. „Koordinovali jsme práce i omezení tak, aby se v celém úseku v délce přibližně dvou kilometrů neměnila z pohledu řidičů doprava každých pár set metrů. Proto bude jedno delší omezení, které zajistí lepší průjezdnost a nebude řidičům častými změnami režimu dělat problémy, které by mohly vést ke zbytečným kritickým situacím,“ konstatuje Barbora Lišková z TSK. 

 

Od 8. července začne TSK také s rekonstrukcí protihlukové stěny v oblasti Spořilova, a to v úseku mezi ulicemi Sliačská a Chodovská. „Jedná se o rekonstrukci další protihlukové stěny, která je součástí celkové protihlukové ochrany této oblasti. Loni jsme modernizovali nedalekou PHS začínající za nájezdem od Spořilova a letos práce pokračují v této části,“   vysvětluje Barbora Lišková. Nejprve bude provedena demolice stávající PHS a do konce roku proběhne výstavba nové stěny v délce cca 700 metrů.

 

V závěru července pak v souvislosti s diagnostikou Lanového mostu dojde k jeho úplnému uzavření. „Z důvodu provedení potřebných zkoušek potřebujeme most zcela uzavřít. Práce jsme naplánovali tak, aby co nejméně zasáhly dopravu. Budeme tedy pracovat vždy od sobotního poledne do nedělního odpoledne. O omezení budeme řidiče včas a dopředu informovat a vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších komunikací na území našeho hlavního města úzce, spolupracujeme i s Policií ČR a všemi dotčenými subjekty,“ říká Barbora Lišková. Lanový most tak bude neprůjezdný o víkendech 20. – 21. 7. 2019 a 3. – 4. 8. 2019. Objízdné trasy budou stanoveny a značeny s dostatečným předstihem.

LANOVÝ MOST – DIAGNOSTIKA

 
 
Úsek: Lanový most
Termín: 2. 7. – 16. 8. 2019 (dle etap)
Dopravní omezení:
2. 7. - 16. 8. levé jízdní pruhy v obou směrech 
20. 7. 11:30 - 21. 7. 14:00  kompletní uzavírka
3. 8. 11:30 -   4. 8. 14:00  kompletní uzavírka

PHS SPOŘILOV

Úsek: Sliačská – Chodovská
Termín: 8. 7. – 16. 12. 2019

Provedeme demolici stávající a výstavbu nové protihlukové stěny + opravu komunikace, v úseku cca 50 m před mostem nad ulicí Sliačská až k začátku sjízdné rampy na Chodovskou. Délka úseku je cca 702 m.

Dopravní omezení:
Uzavření pravého (pomalého) jízdního pruhu při zachování 2 jízdních pruhů ve směru z centra. 

JIŽNÍ SPOJKA - OPRAVA SVODIDEL

Úsek: nájezd z ulice Průběžná – hranice Prahy 4
Termín: 16. 7. – 15. 10. 2019

Obnova vozovky a bezpečnostního záchytného systému (svodidel). Projekt je rozdělen na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra navíc proběhne obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu.

Dopravní omezení:
Uzavírání přilehlého jízdního pruhu a doprava vedena ve zúženém jízdním pásu po etapách. Práce začnou ve směru z centra v pravém jízdním pruhu.