Tisková prohlášení - seznam

Most přes Jeremiášovu ulici dokončen o měsíc dříve

25. září 2020 - Ve čtvrtek 24. září 2020 dokončila Technická správa komunikací (TSK) práce na mostním objektu X 037, který převádí silniční dopravu v ul. Líšnická přes ulici Jeremiášovu.

Stavba byla rozdělena na dvě etapy. První etapa začala v roce 2017, druhá 16. 3. 2020 a skončila o měsíc dříve oproti původně plánovanému termínu.

 

Práce na této finální etapě obnášely zejména úpravu spodní stavby (uložení na opěrách), zesílení koncových příčníku nosné konstrukce, výměnu a změnu polohy ložisek na opěrách, vybudování nových závěrných zídek, osazení nových mostních závěrů s následnou betonáží, zhotovení nových říms, osazení zábradlí, sanaci podhledu nosné konstrukce a spodní stavby mostu, řešení odvodnění západního předpolí.


Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.

 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5e2eb16ce82d7837132902bc