Tisková prohlášení - seznam

Oprava mostu X 526 Ve Žlíbku – Počernická

14. září 2020 – Od úterý 22. září 2020 začne Technické správa komunikací (TSK) s opravou mostu X 526 Ve Žlíbku – Počernická, MČ Praha 20 - Horní Počernice. Jedná se o most přes D10 (Novopackou).  Práce na 1. etapě by měly skončit do konce roku 2020 a po zimní přestávce budou pokračovat až do června 2021.

 

Stavební práce spočívají především ve zhotovení nových závěrných zdí, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, zhotovení železobetonových chodníkových říms, položení celoplošné izolace mostu a vozovkového souvrství, osazení nového zábradlí, sanace podhledu a boků nosné konstrukce a sanace spodní stavby.

 

Dopravní omezení:

Jedná se o dvě hlavní etapy, které spočívají v uzavření jedné poloviny mostu, kdy provoz bude řízen kyvadlově v jednom jízdním pruhu dynamickou světelnou signalizací (SSZ), případně regulovčíky.

Dále budou z důvodu odstranění stávající římsy a osazení ramenátů pro pracovní plošinu ve dnech 24. 9. – 28. 9. 2020 od 21.00 do 6.00 hodin noční uzávěry na D10. Jedná se vždy o uzavření jednoho jízdního pruhu na D10. Zbylá část dne bude bez omezení na dálnici.

 

Zhotovitel: Metrostav, a. s.