Tisková prohlášení - seznam

Dopravní telematika zvyšuje bezpečnost a plynulost provozu

Hustota dopravy v Praze je nejvyšší v České republice. Každý den se v centrální části metropole pohybuje kolem 550 tisíc vozů, ve vnější části ještě o 100 tisíc vozidel více. Nejvytíženější křižovatky, jako např. Poděbradská – Kbelská, registrují až 70 tisíc vozů denně. Řešením mohou být dopravně telematické systémy, které spojují nejnovější IT technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby i při stávající infrastruktuře bylo možné optimalizovat přepravní výkony a zvýšit tím kvalitu dopravy.

Co to přináší řidičům? Takzvaná dopravní telematika stále více používá spojení světelné signalizace, nadřazených dopravních ústředen a nejrůznějšího dohledového, varovného a informačního systému, aby řidič mohl projet bezpečně a plynule i po nejrušnějších komunikacích metropole. Jak se neustále vyvíjí technika, mění se i nároky na data a informace, které operátoři dopravy, policie, záchranáři i účastníci silničního provozu každým dnem využívají. Jedná se o detekci specifických informací, kvalitu obrazu z kamer, informaci o škodlivinách nebo počet vozidel a průjezdnost komunikace. „Je proto nezbytné přizpůsobovat, obnovovat a doplňovat či, řečeno počítačovou terminologií, „upgradovat“ dopravně telematické systémy. Jedná se o dlouhodobý a nikdy nekončící proces,“ uvedl Ladislav Pivec, ředitel TSK.

„Praha se již léta snaží přinášet prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy podrobné informace o dopravě na území hlavního města, které slouží zejména k bezpečnému a plynulému provozu a dalšímu plánování rozvoje dopravy. Za tímto účelem jsme iniciovali projekt Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze, spolufinancovaný z Operačního programu Doprava, jehož cílem bylo snížit negativní vlivy velkých objemů silniční dopravy pomocí rozšíření dopravně telematických systémů,“ dodal Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu a evropské fondy.

TSK modernizovala v rámci výše uvedeného projektu několik oblastí systému pražské dopravy.

OBLAST 1 – Modifikace křižovatek řízených světelným signalizačním zařízení (SSZ) za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

Oblast navazuje na některé dřívější projekty TSK a nově rozšiřuje funkcionalitu telematického systému. V Praze bylo v rámci toho doplněno funkcí stmívání 160 světelných signalizačních zařízení.

Intenzita světla signalizace (jas), tedy dobrá viditelnost za různých klimatických podmínek a v různou denní dobu, je pro bezpečnost dopravy zásadní. Schopnost dálkového dohledu ke kontrole dopravní situace nebo trestné činnosti posílilo také 65 kamerových systémů s videodetekcí, která zefektivňuje dynamické řízení SSZ.

OBLAST 2 – Doplnění a úprava infrastruktury SSZ a přenosu dopravních dat

Tato oblast se zabývá posilováním telematických prvků u křižovatek se světelným signalizačním zařízením (SSZ), jako jsou např. kamery, detektory atd. Toto posílení si vyžádalo výstavbu optických datových přístupových tras ve stanicích metra, ve kterých propojení mezi místnostmi optických zařízení s venkovními křižovatkami dosud chybělo. Optické kabely tak propojily 42 řídících ústředen, z toho 10 na trase metra A, 19 na trase B a 13 na trase C. Infrastruktura odlehlých světelných křižovatek, které jsou mimo dosah optických a metalických kabelových datových spojení, byla doplněna standardizovanými bezdrátovými sítěmi.

Vyšší počet připojovacích bodů a zkapacitnění datové sítě umožnilo doplnění signalizačních zařízení dohledovými kamerami nebo moderními prvky sběru dopravních informací.

OBLAST 3 – Modernizace technologického zařízení v tunelu Těšnov

Součástí pražských komunikací je také několik tunelů, ve kterých více než kde jinde platí vysoké požadavky na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 360 m dlouhý tunel Těšnov, spojující nábřeží Ludvíka Svobody s Rohanským nábřežím, patří v Praze k nejstarším, a proto velmi pomohla jeho modernizace. Konkrétně se jedná o osvětlení LED technologií a vodící osvětlení pro lepší orientaci řidičů. Dále se optická síť i kamerový systém s videodetekcí staly kompatibilními s městským kamerovým systémem. Součástí modernizace je i měření proudění vzduchu a škodlivin (CO a Nox) a zvýšená požární bezpečnost.

OBLAST 4 – Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy

Doplnění sběru a zpracování dopravně inženýrských dat zajišťuje 78 nových inteligentních dopravních otočných kamer, vybavených podle potřeby doplňkovými senzory (bluetooth, radarový detektor apod.) a nezbytnými instalačními, napájecími a komunikačními prvky. Tyto kamery jsou základem telematického dohledového systému, který umožňuje 24 hodin denně kvalitní operátorský dohled – detekuje kolony, stojící vozidla, neprůjezdné křižovatky – a dokáže i sčítat vozidla, klasifikovat je, měřit rychlost a intenzitu dopravního proudu nebo počítat dojezdovou dobu ke vztažným cílům. Kamery byly instalovány v těchto lokalitách: Barrandovský most – Pražský okruh, Českobrodská, Kutnohorská, Svatovítská – Podbabská, Vídeňská, Chlumecká a Evropská.

OBLAST 5 – Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference MHD 

Zapojování většího množství technických zařízení a jejich propojování vytváří vyšší požadavky na zpracování dat a jejich využití k řízení dopravy. Základem jsou expertní systémy na úrovni umělé inteligence a rovněž vyšší míra automatizace křižovatek řízených SSZ s preferencí MHD. Z celkového počtu více než 630 křižovatek je touto funkcí vybavena zhruba polovina.