Tisková prohlášení - seznam

Nový úsek cyklostezky na Jižním městě zvýší bezpečnost cyklistů i chodců

V rámci Evropského týdne mobility byla veřejnosti představena část nových opatření pro cyklisty v Centrálním parku na Jižním Městě. Součástí této jedné z největších zelených ploch území Prahy 11 jsou i úseky páteřních cyklotras celoměstského významu A 22 a A 41. V rámci přípravy a koordinace záměru Magistrátu hl. m. Prahy a požadavků Městské části Praha 11 na vybavení vlastního parku, včetně potřeb pro cyklistickou dopravu, se podařilo najít kompromis a vyjít vstříc všem uživatelům parku.

Dosavadní cyklotrasa A 22 byla v parku umístěna do podélné centrální cesty, kde je však zvýšený pohyb chodců a pro které je samozřejmě park určen primárně. Stopa trasy byla nově přesunuta k severnímu okraji a provoz cyklistů tak oddělen. Vznikla tak samostatná cyklostezka s asfaltovým povrchem šířky 2,5 m, která na západním okraji dočasně naváže na současnou centrální cestu. Součástí letošní první etapy je tedy pouze 0,25 km z celkových 0,75 km. Na východním konci u metra Háje stezka plynule navazuje na zpevněnou plochu pěší zóny s povoleným provozem cyklistů, kudy v budoucnu povede i severojižní cyklotrasa A 41. Pro cyklodopravu zde je  speciálně dlážděný povrch umožňující příjemnou jízdu, v okolí jsou umístěny lavičky a vysazena nová alej platanů. Délka tohoto úseku je 150 m.

„V bezprostřední blízkosti se nachází i dětské hřiště, venkovní zdroj pitné vody a zástin, takže realizací záměru zde konečně vzniklo adekvátně vybavené místo veřejného prostru - ať už pro setkávání, zastávku při jízdě po jedné z páteřních celoměstských cyklotras nebo pro možnost alespoň na chvíli se zastavit v dnešním shonu,“ řekl tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Tomáš Mrázek.

Magistrát hl. m. Prahy společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy pravidelně u příležitosti  Evropského týdne mobility uvádí do provozu jedno z trvalých opatření, které zlepšují podmínky jak pro rekreační cyklistiku, tak i pro cyklistickou dopravu jako alternativní druh dopravy ve městě.