Tisková prohlášení - seznam

ZMĚNY V REŽIMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

Provoz TSK je zajištěn za dodržování hygienických opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví ČR s platností od 1. září 2020 do odvolání.

Ve vnitřních prostorách TSK a odloučených pracovišť, kde dochází ke kontaktu zaměstnanců úřadu s veřejností, je povinností všech používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Úřední agendy TSK jsou zajištěny v úředních hodinách níže uvedeného režimu. Občanům doporučujeme, aby, pokud je to možné, řešili své záležitosti prostřednictvím telefonické, elektronické či písemné komunikace, a osobní návštěvy pracovišť TSK omezili na nejnutnější případy, popřípadě po předchozí domluvě.

Návštěvy v hlavní budově společnosti jsou evidovány na recepci a zapisovány do knihy návštěv. Osobně je vyzvedává zaměstnanec a doprovází zpět po ukončení návštěvy (zaměstnanec i návštěva musí mít ochranu dýchacích cest).  

PODATELNA

Pracovní doba: PO 8:00 – 13:00 a ST 12:00 - 17:00


VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO OBCHODNÍ ODDĚLENÍ (budova Řásnovka)

PŘÍJEM A VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Pracovní doba: PO a ST 8:00 – 10:00 a 14:00 - 17:00 

Příjem prostřednictvím PODATELNY v přízemí budovy vedle recepce.

Výdej na základě dohody s příslušným referentem.

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ODDĚLENÍ KOORDINACE (budova Řásnovka)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ naproti recepci osobně přítomnému pracovníkovi Oddělení koordinace.

Pracovní doba: PO + ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na VÝDEJNÍM MÍSTĚ naproti recepci po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta Oddělení koordinace.

Pracovní doba: PO + ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ v budovách OBLASTNÍCH SPRÁV TSK

Pracovní doba: ST 8:00 – 11:00

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, kam žadatel odevzdá žádost se všemi náležitostmi.

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ

Na PODACÍM MÍSTĚ v budově každé Oblastní správy, po PŘEDCHOZÍ telefonické výzvě příslušného referenta oblastní správy

 

S cílem chránit zdraví veřejnosti i našich zaměstnanců. zdvořile žádáme veřejnost o minimalizaci doby strávené ve všech prostorách TSK. Veškeré žádosti je možné stáhnout v sekci  JAK SI ZAŘÍDIT na webových stránkách www.tsk-praha.cz a vyplnit předem. 

Děkujeme za pochopení!