Tisková prohlášení - seznam

Další část Modřanské se dočká nového kabátu

Praha 9. března 2020 - Souvislá údržba komunikace, která začala 4. 11. 2019 (úsek Pikovická – před křižovatku s Údolní), bude pokračovat po zimní přestávce, a to od 16. 3. 2020. Akce skončí k 31. 8. 2020.

 

V rámci souvislé údržby vozovky Modřanská dojde k výměně poškozených těles uličních vpustí a opravám přípojek uličních vpustí prováděné převážně bezvýkopovou technologií, dále k lokálnímu vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravám autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch a rektifikaci povrchových znaků.

S ohledem na přípravovou rekonstrukci autobusové zastávky Přístaviště ve směru z centra, včetně nezbytných zásahů do vozovky, bude souvislá údržba ukončena před touto zastávkou.

Akce je koordinována se stavebními úpravami a rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení v křižovatkách s ulicí Údolní a s rampami Barrandovského mostu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Komunikace bude uzavřena vždy po etapách a vždy jen částečně.

 

Zhotovitel: SILNICE GROUP, a. s., a ZNAKON, a. s., které jsou sdruženy ve společnost s názvem „Společnost Modřanská SÚ“.

 

Podrobné informace sledujte na:
http://www.tsk-praha.cz/

https://www.facebook.com/TSKPraha/
https://twitter.com/TSKPraha