Tisková prohlášení - seznam

TSK pokračuje ve snižování hluku V Holešovičkách

Od pátku 3. července 2015 začne 2. etapa výměny stávajícího povrchu za nízkohlučný asfalt v ulici V Holešovičkách, která bude trvat do 17. července 2015.  Jedná se o směr do centra od mimoúrovňové křižovatky na Vychovatelně od sjezdu na ulici Zenklova až po krajní mostní závěry mostu Barikádníků.   
 
„Tato část úpravy komunikace spadá do komplexních protihlukových opatření v plánu TSK, vedoucích ke snížení hlučnosti v dané lokalitě. Jedná se o pokládku nízkohlučného asfaltu v celé  ulici V Holešovičkách, kterou jsme částečně realizovali v loňském roce ve směru z centra,“ uvedl šéf TSK, Ladislav Pivec. 
 
Práce budou probíhat v rozsahu celé komunikace po částech v délce 1,3 km a šířce 14 m. Jedná se o výměnu stávající obrusné vrstvy za vrstvu nízkohlučného asfaltu. 
 
„Vzhledem k hustotě  provozu na této komunikaci budeme uzavírat vždy jen část vozovky, tak jak budou probíhat práce. A to v režimu zachování 2+2 jízdní pruhy v obou směrech v pracovní dny a 2+1 směr (do centra) ve dny pracovního klidu. V jednom momentě bude doprava vedena i po druhém jízdním pasu v protisměru, proto doporučujeme řidičům sledovat přenosné dopravní značení a informační tabule na přilehlých komunikacích, “ upřesnil dopravní opatření Ladislav Pivec a dodává; „akce je koordinována s ostatními akcemi, které se provádí v souběhu na Jižní Spojce, na ulici 5. května a na přilehlých komunikacích po dobu prázdninového provozu.“