Tisková prohlášení - seznam

Na most X022 u Vltavské se vrátila automobilová doprava do 3,5 tuny

Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek ve dnech 14. a 15. prosince letošního roku jsme od firmy INSET dostali podmínky, za kterých jsme mohli na most X022 u metra Vltavská vrátit osobní dopravu do 3,5 tuny. Řidiči budou jezdit středem mostu tak, aby bylo zajištěno jeho rovnoměrné zatěžování a nedocházelo k dalšímu poškozování kritického pole číslo 4.

Po zatěžovacích zkouškách byl most osazen dalšími čidly a je v tuto chvíli monitorován ze strany společnosti INSET, námi jako TSK a.s. i firmou PONTEX.

Stavbu podepření plánujeme zahájit v polovině ledna. V současné době je v dílnách dodavatele připravována konstrukce, která most staticky zajistí, poté se pod most vrátí tramvajová doprava v plném rozsahu, tedy na obě koleje ve směru na Hlávkův most.