Tisková prohlášení - seznam

Praha od pondělí 11. května obnovuje provoz parkovacích zón

Praha 7. května 2020 Na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy  bude od pondělí 11. května 2020 znovu obnoven provoz Zón placeného stání v plném rozsahu.

„Zóny placeného stání zvýhodňují rezidenty v místě jejich trvalého pobytu, což je často jejich jediná a logická možnost, kde zaparkovat. Je na čase, aby se tento režim zase brzo vrátil do své podoby,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Technická správa komunikací je připravena Zóny placeného stání (ZPS) spustit v 8:00 hod. ráno, a to jak pro systém automatizované elektronické kontroly formou monitorovacích aut, tak na spuštění všech parkovacích automatů a virtuálních parkovacích hodin pro nepředplatitele.

Od pondělí 4. května 2020 také fungují všechny výdejny parkovacích oprávnění na MČ v plném režimu, tudíž byl dostatečný čas pro vyřízení si parkovacích oprávnění pro nové předplatitele. Stávajícím předplatitelům byla oprávnění o dobu přerušení provozu ZPS již automaticky prodloužena, takže neočekáváme žádné zásadnější komplikace.