Tisková prohlášení - seznam

V Praze 5 a 6 začala instalace značení pro testovací etapu ZPS

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a dodavatelé služeb zón placeného stání (ZPS) začali fyzicky realizovat nové parkovací zóny, které mají usnadnit parkování pražským řidičům i návštěvníkům hlavního města. Jednotný přehledný celoměstský systém ZPS bude nejdříve zaveden na území městských částí Praha 5 a Praha 6, v následujících etapách se budou do systému připojovat i další městské části. Všechny podstatné informace o novém systému jsou k dispozici na specializovaném webu www.parkujvklidu.cz, který TSK speciálně zprovoznila k problematice parkovacích zón. 
 
V současné době probíhají práce na instalaci svislého a vodorovného značení pro testovací etapu 0 v části MČ Prahy 5 a MČ Praha 6. Na vozovce se objevují první modré čáry a připravují se místa pro instalaci parkovacích automatů, které se v ulicích začnou osazovat v průběhu března. Nové vodorovné dopravní značení v obou městských částech začne platit až v kombinaci se svislým dopravním značením.  
Každá zóna bude označena příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou uvádějící základní informace pro řidiče, včetně barevného označení příslušné zóny. Jednotná barevná symbolika pro celou Prahu zlepší orientaci řidičů a zvýší přehlednost celého systému.