Tisková prohlášení - seznam

V PRAŽSKÝCH LETŇANECH POKRAČUJE REKONSTRUKCE DALŠÍHO ÚSEKU ULICE BERANOVÝCH

Praha 1. července 2024 – Technická správa komunikací (TSK) koncem června zahájila výměnu vozovky v ulici Beranových v Městské části Praha 18. V loňském roce TSK opravila úsek mezi ulicemi Boletická – Toužimská, letos s opravami naváže v úseku Boletická – Tupolevova.

Bude provedena souvislá údržba komunikace, která zahrnuje výměnu asfaltových vrstev včetně podkladových vrstev. V některých úsecích je nutné vyrovnat či vyměnit obruby, provést výškovou úpravu kanalizačních vpustí a obnovu vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukce je koordinována s navazujícími pracemi:

  • autobusová zastávka Boletická, směr do centra
  • autobusová zastávka Staré Letňany, v obou směrech
  • rekonstrukce světelného signalizačního zařízení Tupolevova – Beranových

Od 29. 6. 2024 do 30. 8. 2024 bude stavba realizována při úplné uzavírce úseku Boletická – Tupolevova. Průjezd bude umožněn rezidentům.

Zhotovitel: PORR, a.s.

https://opravujeme.to/action/1790/