Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce části ulice Wilsonova ve směru na Pankrác

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 22. září 2015 rekonstrukci povrchu části ulice Wilsonova a nájezdové rampy od ulice Hybernská. Jedná se o souvislou údržbu vozovky v úseku od začátku nájezdové rampy po výjezd z parkoviště Hl. nádraží ve směru na Pankrác. Rekonstrukce bude ukončena do 26. října 2015.
 
Rekonstrukce, dlouhá zhruba 500 m v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následnou výměnou živičného povrchu.  V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a ostatních povrchových znaků inženýrských sítí. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávkového zálivu pro autobus.
 
Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace po fázích:
Od 22. do 24. září bude uzavřena nájezdná rampa od křižovatky U Bulhara na magistrálu ve směru k Národnímu muzeu. Objízdná trasa bude vedena po trase: Hybernská - Opletalova - Politických vězňů.
 
Od 25. září do 4. října bude rampa otevřena a omezení na magistrále bude znamenat krátké zúžení do jednoho jízdního pruhu.
 
Od 5. do 26. října bude rampa otevřena a provoz na magistrále zachován ve dvou jízdních pruzích.