Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA VOZOVKY NA RAMPÁCH KŘÍŽENÍ ULIC CHLUMECKÁ A OCELKOVA NA ČERNÉM MOSTĚ OMEZÍ DOPRAVU

Praha 22. května 2024 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 27. května 2024 opravu sjízdných a nájezdných ramp ul. Ocelkova – Chlumecká. Oprava potrvá do 4. července 2024 a bude probíhat po etapách. Cílem je zkvalitnit povrch ramp a prodloužit jejich životnost.

Tato vozovka je v současné době plná výtluků, vyjetých kolejí a síťových trhlin v obrusné vrstvě. V rámci její opravy bude odfrézován asfaltový kryt vozovky tloušťky 12 cm a následně budou položeny dvě nové asfaltové vrstvy. Provedeme nezbytné sanace neúnosných podkladů, lokálně vyrovnáme obrubníky, opravíme odvodnění, a další. Na závěr dojde k obnovení vodorovného dopravního značení.

Termíny realizace:

  • 27. 5. - 2. 6. 2024 – přípravné práce, během kterých dojde k odstranění stávajícího dopravního ostrůvku tak, aby byl po celou dobu stavby umožněno odbočení z ulice Ocelkova do ulice Chlumecká ve směru z centra. Tato etapa zasáhne do provozu jen minimálně.
  • 3. 6. - 16. 6. 2024 – v této etapě bude uzavřen pomalý jízdní pruh na ul. Chlumecká ve směru do centra a kompletně sjezdová a nájezdová rampa z ulice Chlumecká na ul. Ocelkova. Za uzavřenou rampu bude vyznačena objízdná trasa ul. Skorkovská a Ocelkova. V této etapě bude probíhat i oprava jedné podélné poloviny nájezdové větve z ul. Ocelkova na ul. Chlumecká ve směru z centra, provoz bude veden provizorně přes odstraněný dopravní ostrůvek.  
  • 17. 6. - 30. 6. 2024 – v této etapě bude kompletně uzavřena sjezdová rampa z ulice Chlumecká na ul. Ocelkova ve směru z centra, za uzavřenou rampu bude vyznačena objízdná trasa kolem Centra Černý Most, prodejny SCONTO a HORNBACH zpět na ul. Chlumecká ve směru do centra a sjezdovou rampou na ul. Ocelkova. Současně bude probíhat oprava druhé podélné poloviny nájezdové větve z ul. Ocelkova na ul. Chlumecká ve směru z centra, a to bez stanovení objízdné trasy.
  • 1. 7. - 4. 7. 2024 – v rámci této etapy bude odstraněný dopravní ostrůvek uveden zpět do původního stavu. Poté bude obnoven provoz bez omezení.

Zhotovitel: EUROVIA CZ, člen Skupiny VINCI Construction CS.

Informace k dopravnímu opatření naleznete také na https://opravujeme.to/action/1744/