Tisková prohlášení - seznam

Omezení na Štěrboholské spojce se rozšíří

Rekonstrukce Štěrboholské spojky bude pokračovat i na dalším úseku. Po úseku ve směru z centra od křižovatky s Průmyslovou ulicí začne Technická správa komunikací opravovat od pondělí 1. dubna také úsek od čerpací stanice MOL směrem do centra k nájezdu z ulice Národních hrdinů.

Jedná se o rekonstrukci komunikace Štěrboholská spojka ve směru do centra v úseku mezi čerpací stanicí pohonných hmot MOL a Národních Hrdinů. Dojde k odstranění vozovkového souvrství do hloubky 710mm a následné pokládce nových vrstev. Dále budou osazeny nové obruby. Součástí stavby bude obnova svodidel v celém úseku a obnova stávajícího odvodnění. Současně bude provedena oprava nájezdu z ulice Národních hrdinů ve směru do centra. Rekonstrukce bude probíhat po etapách.

Termíny nové etapy G:

30. 3. 2019 - 31. 3. 2019 (0. etapa) – realizace DIO

1. 4. 2019 - 22. 6. 2019 (1. etapa)

23. 6. 2019 - 31. 8. 2019 (2. etapa)

Dopravně inženýrské opatření je koordinováno s probíhající rekonstrukcí Štěrboholské spojky v úseku Průmyslová – ČSPH MOL Štěrboholy, směr z centra – úsek etapy A.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

1.etapa (30. 3. – 22. 6.) oprava pravá polovina vozovky

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

Současně dojde k úplné uzavírce severní rampy Národních hrdinů – Štěrboholská spojka, tedy nájezdu na Štěrboholskou spojku ve směru do centra.

Objízdné trasy budou vyznačeny.

2. etapa (23. 6. – 31. 8.) bude opravena levá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

Žádná další opatření si tato etapa nevyžádá.

Ke změnám v provozu MHD v rámci této akce nedochází.

Dopravní obsluha ČSPH MOL Dubeč nebude v ani jedné etapě omezena.